Představenstvo

Dr. Michael Häupl

Prezident

bývalý starosta a hejtman Vídně

Dipl.Ing. Dr. Erwin Pröll

Viceprezident

honorární konzul Slovinska,
bývalý zemský hejtman Dolního Rakouska

Mag. Manfred Juraczka

Viceprezident

poslanec vídeňského
zemského sněmu

Pokladníci

Jana Kovarik
KR Dkfm. Karl-Jan Kolarik

Generální tajemník

Ing. Michal Polak

Auditoři

Dr. Karl-Heinz Moser
Gabriele Dienstl-Weber