Představenstvo

Dr. Michael Häupl

Prezident

bývalý starosta a hejtman Vídně

Dr. Erwin Pröll

Viceprezident

bývalý zemský hejtman Dolního Rakouska

Mag. Manfred Juraczka

Viceprezident

předseda klubu,
poslanec vídeňského zemského sněmu

Komerční rada Dr. Ludwig Scharinger
( † 2019)

Viceprezident

bývalý honorární konzul České republiky,
bývalý generální ředitel zemské banky Raiffeisen Horního Rakouska  

Pokladníci

Jana Kovarik
Komerční rada Dkfm. Karl-Jan Kolarik

Generální tajemník

Ing. Michal Polak

Auditoři

Dr. Karl-Heinz Moser
Gabriele Dienstl-Weber