PředstavenstvoPrezident

Dr. Michael Häupl
bývalý starosta a hejtman Vídně
Viceprezident

Dr. Erwin Pröll
bývalý zemský hejtman Dolního RakouskaViceprezident

Mag. Manfred Juraczka
předseda klubu, poslanec vídeňského zemského sněmu


Viceprezident

Komerční rada Dr. Ludwig Scharinger
bývalý honorární konzul České republiky,
bývalý generální ředitel zemské banky Raiffeisen Horního Rakouska 

Pokladníci

Jana Kovarik
Komerční rada Dkfm. Karl-Jan Kolarik

Generální tajemník

Ing. Michal Polak

Auditoři

Dr. Karl-Heinz Moser
Gabriele Dienstl-Weber