PředstavenstvoPrezident

Dr. Michael Häupl
bývalý starosta a hejtman Vídně
Viceprezident

Dr. Erwin Pröll
bývalý zemský hejtman Dolního RakouskaViceprezident

Mag. Manfred Juraczka
předseda klubu, poslanec vídeňského zemského sněmu


Viceprezident

Komerční rada Dr. Ludwig Scharinger ( † 2019) 

bývalý honorární konzul České republiky,
bývalý generální ředitel zemské banky Raiffeisen Horního Rakouska 

Pokladníci

Jana Kovarik
Komerční rada Dkfm. Karl-Jan Kolarik

Generální tajemník

Ing. Michal Polak

Auditoři

Dr. Karl-Heinz Moser
Gabriele Dienstl-Weber