1994 - 2008

24. října 2008

Úmrtí prof. Dr. Zilka

Dne 24. října 2008 zemřel první prezident Rakousko-české společnosti, prof. Dr. Helmut Zilk. Kromě vzpomínkových akcí u příležitosti úmrtí prof. Dr. Zilka se také konaly události na jižní Moravě, v Domě Dr. Karla Rennera.

Uctění památky bylo podpořeno mimo jiné i koncertem ve Štěpánském kostele ve Vídni.

29. dubna 2005

Slavnostní otevření Domu Dr. Karla Rennera

Zchátralý dům, ve kterém se narodil první rakouský prezident druhé republiky, Dr. Karl Renner, byl nově zrekonstruován. Dům se nachází v Dolních Dunajovicích na jižní Moravě.

Slavnostního otevření Domu Dr. Karla Rennera, Fóra pro česko-rakouský dialog, se zúčastnil i rakouský prezident Heinz Fischer a prezident České republiky Václav Klaus.

Před zahájením přestavby v Dolních Dunajovicích byla zachráněna tzv. Rennerova růže, která byla převezena do Vídně a zasazena při slavnostní ceremonii v zahradě Volksgarten. Tímto aktem se stala růže nejznámější rostlinou v celé zahradě.  

1994 - 2008

Úspěchy a činnost společnosti v letech 1994 až 2008


 • Na podporu lidí postižených záplavami v oblasti Moravy a Dolního Rakouska byly uspořádány benefiční koncerty a jiné akce.
 • V obci Vysoká v Olomouckém kraji byl opraven Schubertův památník.
 • U příležitosti 150. výročí od narození spoluzakladatele republiky a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byla uspořádána oslava, které se zúčastnili vysoce postavené osobnosti. Později bylo na Akademickém gymnáziu ve Vídni zorganizováno odhalení prezidentovy pamětní desky.
 • Byla podpořena spolupráce mezi zástupci Spolku rakouského pohraničí a Českou republikou.
 • Naše společnost se zúčastnila záhájení projektu Interreg Brünner Straße.
 • Pro děti se zdravotním postižením z Brna a Salzburgu byl zorganizován vícedenní program.
 • Byla podpořena divadelní představení Školského spolku Komenský ve Vídni.
 • Byly zorganizovány a podpořeny školní výlety do Znojma a do Domu Dr. Karla Rennera na jižní Moravě.
 • Obzvlášť nadaným studentům z České republiky, kteří dostali studijní stipendium, byly při studiu na univerzitě ve Vídni proplaceny náklady za stravu a ubytování.
 • V zahradě Hirschstetten byla zorganizována adventní výstava "Vánoční zvyky v Čechách".
 • Byla zorganizována návštěva muzea Dr. Karla Rennera ve městě Gloggnitz.
 • Naše společnost podpořila vytvoření tzv. Evropského stolu s deseti židlemi z granitu pro nové členy Evropské unie v parku Sigmunda Freuda ve Vídni.
 • Do Vídně byli pozváni specialisté na likvidaci odpadu z jižní Moravy za účelem předání zkušeností.
 • Byla odhalena pamětní deska českého skladatele Leoše Janáčka ve Vídni.

30. května 1994

Založení Rakousko-české společnosti

Dne 30. května 1994 bylo v průběhu zakladatelské valné hromady usneseno založení Rakousko-české společnosti.

Prezidentem nově vzniklé společnosti byl zvolen tehdejší starosta a hejtman Vídně, prof. Dr. Helmut Zilk. Do funkce viceprezidentů byli zvoleni bývalý ministr financí a vicekancléř Rakouska Dr. Hannes Androsch, a předseda klubu a poslanec vídeňského zemského sněmu Johannes Prochaska.