Historie

     Když byla deset let po skončení 1. světové války a rozpadu Rakousko-Uherska roku 1928 poprvé založena Rakousko-československá společnost, její hlavní činností bylo uskutečňování cest a tvorba prezentací. Byl také vydáván informační leták "Der Nachbar" (Soused). Připojení Rakouska k hitlerovskému Německu v březnu 1938 však vedlo k rozpuštění společnosti.

     Necelý rok po skončení 2. světové války byla Rakousko-československá společnost v dubnu 1946 obnovena. Jak při založení, tak i tentokrát se stal jejím prezidentem rakouský poslanec Eduard Heinl, dr. h. c., tehdejší ministr obchodu a rekonstrukce.

     Bilaterální ledová doba, která nastala po převzetí moci v ČSR do rukou komunistů, vedla k drastickému omezování možností Rakousko-československé společnosti. Teprve, když se Rakousko opět stalo suverénním státem, byla znovu pořádána kulturní představení, přednášky a cesty do sousední země.

     Ukončení Pražského jara roku 1968 vývoj společnosti zbrzdilo. Teprve Sametová revoluce roku 1989 umožnila společnosti pod vedením tehdejšího prezidenta Dr. Herberta Neumayera reagovat na nové úkoly různými aktivitami.

     Dne 1. ledna 1993 došlo k rozdělení České a Slovenské federativní republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku.

     Z tohoto důvodu byly pod vlivem proponenta a komerčního rady Eduarda Haranta, který během svého života neustále podporuje prohlubování vztahů mezi Rakouskem a Českou i Slovenskou republikou, již předem připraveny podklady pro změnu a rozdělení společnosti. Z Rakousko-československé společnosti se stala Rakousko-Slovenská společnost.

     Pod iniciativou komerčního rady Eduarda Haranta byla poté dne 30. května 1994 v průběhu zakladatelské valné hromady založena Rakousko-česká společnost. Jejím prezidentem byl zvolen tehdejší starosta a hejtman Vídně, prof. Dr. Helmut Zilk. Během následujícího ústavního zasedání představenstva byli zvoleni do funkce viceprezidentů bývalý rakouský ministr financí a vicekancléř Dr. Hannes Androsch a předseda klubu a poslanec zemského sněmu Johannes Prochaska. Dr. Androsch byl v této době zároveň viceprezidentem Rakousko-slovenské společnosti. Komerční rada Eduard Harant byl už tehdy (stejně jako jiní členové představenstva) zároveň členem představenstva Rakousko-slovenské společnosti. Tato skutečnost zdůrazňuje přátelské vztahy obou společností.

     Ve stanovách bylo zapsáno, že místem působení Rakousko-české společnosti je území Rakouska. Činností společnosti je podpora hospodářské spolupráce, cestovního ruchu a výměny kultury mezi Rakouskem a Českou republikou.

     Dne 7. listopadu 1994 ukončil prof. Dr. Zilk svou funkci starosty a hejtmana Vídně, zůstal však nadále aktivním prezidentem Rakousko-české společnosti.

     Prof. Dr. Helmut Zilk zemřel 24. října 2008.

     Během valné hromady dne 21. října 2009 byl zvolen novým prezidentem Rakousko-české společnosti Dr. Michael Häupl, nynější starosta a hejtman Vídně.

     Dne 10. září 2013 byl na pravidelném zasedání valné hromady zvolen novým viceprezidentem Rakousko-české společnosti poslanec vídeňského zemského sněmu a městský radní Mag. Manfred Juraczka. Následoval tak svého předchůdce, jímž byl po dlouhá léta společnosti neúnavně sloužící bývalý poslanec vídeňského zemského sněmu Johannes Prochaska.

     Rakousko-česká společnost se též v pozadí podílí na částech projektu CENTROPE. Tradiční Školský spolek Komenský je do aktivit společnosti ještě intenzivněji zapojen, což povede v budoucnosti k společné adrese působnosti. 

"... Leží za námi století, ve kterém mezi námi jako jedinými na světě došlo k interakci na kulturní, hospodářské a především společenské úrovni. Století, ve kterém se Češi a Rakušané intenzivně vyměňovali. Pohled do vídeňského telefonního seznamu ukáže, co mám na mysli. A jediný pohled do talíře ve vídeňském "pajzlu" to ještě potvrdí. ..."

Dr. Michael Häupl, prezident společnosti