Plánované akce

2021

Karla Rennera připomene v jeho rodné obci nový park

Jihomoravská obec Dolní Dunajovice si v prosinci připomene výročí svého nejvýznamnějšího rodáka. Před sto padesáti lety, 14. prosince 1870, se zde narodil Karl Renner, první rakouský kancléř a pozdější prezident. K připomínce tohoto výročí realizuje obec rekonstrukci parku, ležícího naproti místu, kde stával Rennerův rodný dům. Po dokončení prací ponese park Rennerovo jméno.

Středobodem celého parku bude tzv. Rennerova růže. Na přelomu tisíciletí byla před demolicí prezidentova rodného domu zachráněna a převezena do vídeňského Volksgarten, kde byla vysazena. Nyní se tedy její část symbolicky vrátí zpět do Dolních Dunajovic, do Parku Dr. Karla Rennera.

V průběhu letošního roku připravovaly Dolní Dunajovice v úzké spolupráci s Rakousko - českou společností slavnostní akt pojmenování a otevření zrekonstruovaného parku. Byl plánován na 12. prosinec 2020 a měli se jej zúčastnit významní hosté z České republiky i z Rakouska. Celá akce však musela být kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru přesunuta do roku 2021.

Dolní Dunajovice se k Rennerovu odkazu trvale hlásí. Na místě jeho rodného domu dnes stojí multifunkční Dům Dr. Karla Rennera - Fórum pro česko-rakouský dialog, kde je umístěna část hmoty původního domu s Rennerovou pamětní deskou. Udržuje také kontakty s "Dr. Karl Renner - Museum für Zeitgeschichte" v rakouském městě Gloggnitz a obec též dlouhodobě spolupracuje s Rakousko - českou společností.

Obec Dolní Dunajovice leží asi deset kilometrů od česko-rakouské hranice, v blízkosti hraničního města Mikulov. Do roku 1945 zde žilo německy hovořící obyvatelstvo a obec se nazývala Unter Tannowitz. Moderně se rozvíjející obec je dnes proslulá především znamenitým vínem, které sem každoročně láká tisíce návštěvníků. 

© Foto: ÖTG