Plánované akce

19. května 2018

50 let od potlačení "Pražského jara"

...Komunisté začali po skončení 2. světové války jako výherci československých voleb 1946 vybudovávat totalitní politický systém, kterým byla veškerá moc soustředěna mezi nejvyšší funkcionáře Komunistické strany Československa. Zbylou opozici zlikvidovali. Podle sovětského vzoru byly průmyslové podniky znárodněny a byla zahájena výstavba těžkého průmyslu. Soukromý sektor národního hospodářství, soukromá řemesla, maloobchod a živnosti tím byly násilně zlikvidovány a vesnice zkolektivizovány.

Poté, co doba útlaku 50. let pomalu končila, proběhla druhá polovina 60. let díky různým mezinárodním i domácím souvislostem ve znamení pozvolného uvolnění. Lidé se pomalu začali vyjadřovat ke stavu společnosti, ve které žili. A ten rozhodně nebyl dobrý. Od základních nedostatků v zásobování obyvatelstva až k pošramoceným vztahům mezi českým a slovenským národem. Hlavní zodpovědnost za tento stav byla připisována komunistické straně.

S odvoláním generálního tajemníka Komunistické strany Československa v lednu 1968, který byl od roku 1957 i prezidentem republiky, byl nastartován proces, který vešel do dějin jako tzv. Pražské jaro.

Zahájila jej postupná výměna funkcionářů na všech úrovních a obnovení svobody slova. Nové stranické a státní vedení provádělo demokratizační změny ve společnosti, které spočívaly v předání části rozhodovacích pravomocí demokraticky zvoleným společenským strukturám. Tlak společnosti na další změny postupně sílil a bylo otázkou, co se stane, až se dostane na hranici ochoty komunistické strany k těmto dalším změnám. K tomuto však nedošlo.

Sovětské vedení, které v počátcích tento vývoj podcenilo, bylo nuceno v srpnu 1968 použít vojenskou sílu, aby zabránilo dalšímu pokračování Pražského jara a jeho eventuálnímu rozšíření do okolních socialistických států. Nastala dlouholetá okupace republiky... (textové výňatky shrnuté z Totalita.cz)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky považuje rok 1968 za "...jeden z nejpozoruhodnějších milníků našeho vztahu ve 20. století. Efektivní podpora, kterou Rakousko a především Vídeňští občané našim exilantům poskytli, stejně jako objektivní podávání zpráv ORF o událostech v Československu, jsou skvělými příklady rakouské solidarity a empatie, které si zaslouží veřejné uznání." Velvyslanectví České republiky ve Vídni společně s Rakouskou-českou společností bude zvát na slavnostní událost v sobotu 19. května 2018 ve Volkshalle Vídeňské radnice. Vstup na oslavu je možný pouze s pozvánkou.

23. května 2018

Rozdělení, které se stalo vzorem

Před 25 lety ukázala celému světu bývalá ČSFR - Česká a Slovenská Federativní Republika, jak se lze i mírumilovnou cestou rozejít. O 25 let později se zúčastní na základě společného pozvání s Rakousko-slovenskou společností tehdější hlavní političtí aktéři podiové diskuze ve Vídni: do roku 1998 první předseda vlády nově vzniklé České republiky, pan prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult., který byl také v letech 2003 až 2013 českým prezidentem, a pan JUDr. Vladimír Mečiar, působící do roku 1998 jako první premiér nově vzniklé Slovenské republiky. Oba budou společně hovořit o počáteční situaci a jednáních, a zároveň posoudí o 25 let později svůj rezultát. Akce se koná ve středu 23. května 2018 v 11:00 hod v Diplomatické akademii v 1040 Wien, Favoritenstraße 15A.  

Nová adresa naší společnosti

Schützengasse 31
Schützengasse 31

Sídlo naší společnosti se nyní nachází v 1. patře bilingvního reálného gymnázia Školského spolku "Komenský" ve 3. vídeňském okrese, v Schützengasse 31.

Historická budova, která spadá již přes 100 let do vlastnictví školského spolku, byla v letech 2010-2012 zrekonstruována a zmodernizována pro potřeby školy. Momentálně jsou prostory kanceláře, poskytnuté školským spolkem, přizpůsobovány novým požadavkům. Starosta školského spolku, pan Ing. Karel Hanzl, který je zároveň členem našeho představenstva, slíbil brzké otevření.