2020

25.-27. září 2020

SPEKTAKEL KULTURHERBST
Vienna meets Prague

Ve dnech 25.-27. září 2020 byl ve vídeňském divadle Spektakel uveden první ročník festivalu Spektakel Kultulherbst s podtitulem "Vienna meets Prague". Vídeňské publikum mělo možnost zažít kulturní, hudební a kulinářskou cestu do hlavního města České republiky. Program této kulturní akce byl opravdu pestrý - z hudební sféry je zapotřebí zmínit koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka či písničkáře Václava Fuksu, z oblasti umění malířku Evu Yurkovou, jejíž moderní obrazy mohli návštěvníci obdivovat po celou dobu festivalu, a v neposlední řadě soudobé české spisovatele Roberta Herzla, Ondřeje Cikána či Anatola Vitoucha.

Těší nás, že se díky podpoře naší společnosti a podpoře hlavních měst obou partnerských zemí, Ministerstva kultury ČR, Velvyslanectví ČR a Českého centra ve Vídni tato jedinečná kulturní událost natolik vydařila.


Foto: © Ruth Bruckner 


22. června 2020

Oslava jubilea KR Eduarda Haranta

V pondělí 22. června 2020 se u slavnostního oběda na vídeňské radnici sešli na základě pozvání starostou a hejtmanem Vídně Dr. Michaelem Ludwigem osobnosti z Rakouska i České republiky, aby popřáli protagonistovi Rakousko-české společnosti komerčnímu radovi Eduardu Harantovi k jeho 90. narozeninám. V řadě gratulantů stáli kromě hostitele i bývalí prezidenti obou zemí Dr. Heinz Fischer a prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prezident naší společnosti a bývalý starosta a hejtman Vídně Dr. Michael Häupl, velvyslankyně České republiky v Rakousku Dr. Ivana Červenková, ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky ČR a bývalý velvyslanec České republiky v Rakousku JUDr. Rudolf Jindrák, bývalý viceprezident naší společnosti, vicekancléř a ministr Dr. Hannes Androsch a mnoho dalších blízkých a přátel oslavence.

Po pronesení gratulačních proslovů vystoupili čeští umělci z institutu Max Reinhardt Seminar s písní Ta naše písnička česká, jejíž provedení se dotklo srdcí všech přítomných. Následně obdržel jubilant z rukou prezidenta Rakousko-české společnosti knihu s názvem "Děkujeme, Eduarde / Danke, Eduard", která je souborem přání, příběhů a gratulací osob, které Eduarda Haranta doposud doprovázely jeho životem. Kniha je jedinečným exemplářem, na kterém se podílela nejen většina hostů oslavy, ale také mnoho osobností, které se slavnostního oběda zúčastnit nemohly.

KR Eduard Harant se podílel na založení Rakousko-české společnosti v roce 1994 a je nyní jejím čestným členem. Je zároveň členem představenstva Rakousko-slovenské společnosti. V roce 2014 byl prezidentem ČR Ing. Milošem Zemanem vyznamenán Řádem T. G. Masaryka a v roce 2018 dostal k ostatním již obdrženým vyznamenáním města Vídně od tehdejšího starosty a hejtmana Vídně Dr. Michaela Häupla také ocenění "Goldener Rathausmann".

Přejeme jubilantovi především mnoho zdraví, radosti a životního elánu do dalších let! Foto: © Christian Jobst/Stadt Wien/PID