2009 - 2015

27. listopadu 2014

Oslava 20. výročí založení společnosti

U příležitosti výročí dvaceti let od založení Rakousko-české společnosti se ve čtvrtek 27. listopadu konala ve vídeňské radnici důstojná slavnost. Prezident společnosti Dr. Michael Häupl při příležitosti kulatého výročí vyznamenal osobnosti, které se jako členové společnosti obzvlášť zasloužily o rakousko-české vztahy. Vedle zemského hejtmana Dolního Rakouska Dr. Erwina Prölla, bývalého vídeňského zemského poslance Johannese Prochasky a českého honorárního konzula komerčního rady Mag. Dr. Ludwiga Scharingera, kteří dnes působí nebo dříve působili jako viceprezidenti společnosti, byli oceněni mimo jiné také bývalý rakouský velvyslanec v Praze Dr. Peter Niesner, členové představenstva a zakládajicí členové Dr. Herbert Neumayer a univ. prof. Dr. Viktor Dostal.

In memoriam byli vyznamenáni i bývalý zakládající člen OMR Dr. Jan Petřík a bývalý člen představenstva, ředitel Ing. Herbert Klement (oba zemřeli roku 2009). Vyznamenání bylo rovněž uděleno prvnímu prezidentovi Rakousko-české společnosti, bývalému starostovi a zemskému hejtmanovi Vídně, prof. Dr. Helmutu Zilkovi (zemřel roku 2008). Z rukou Dr. Häupla vyznamenání in memoriam převzala vdova po Dr. Zilkovi Dagmar Koller.

Bývalý český velvyslanec ve Vídni a Berlíně a nynější náměstek ministra zahraničí České republiky JUDr. Rudolf Jindrák - rovněž sám člen společnosti - ve svém slavnostním projevu zdůraznil význam Rakousko-české společnosti a vyzdvihl výsledky činnosti za posledních dvacet let.

Mezi čestnými hosty byli vedle hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška také excelence velvyslanci České republiky ve Vídni Jan Sechter, České republiky v Bratislavě Dipl.-Ing. Livia Klausová a Republiky Rakousko v Praze Dr. Ferdinand Trauttmansdorff (ten v průběhu slavnostního večera předal společně s Dr. Häuplem a Dr. Jindrákem vyznamenání Řád Tomáše G. Masaryka komerčnímu radovi Eduardu Harantovi, které mu udělil prezident České republiky Miloš Zeman).

Mezi přítomnými VIP hosty byli např. konzulka rakouského velvyslanectví v Praze, Anna-Pia Gludovacz, bývalý český ministr životního prostředí a budoucí velvyslanec České republiky v Berlíně Mag. Tomáš Jan Podivínský, bývalý primátor Prahy a předchozí český velvyslanec ve Vídni Dr. Jan Koukal, majitel známého "Schweizerhausu" ve vídeňském Prateru komerční rada Dkfm. Karel Kolařík, předseda Poradního sboru pro Čechy u spolkového kancléřství a starosta Školského spolku Komenský Ing. Karel Hanzl a předseda Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku a místopředseda Školského spolku Mag. Pavel Rodt.

Slavnostní večer, který moderoval generální tajemník Rakousko-české společnosti Ing. Michal Polak, doplnil kulturní program, ve kterém zatančili a zazpívali v češtině, slovenštině, němčině a angličtině žáci a děti ze škol Školského spolku Komenský, hudebně přispěli členové orchestru "Wiener Symphoniker" a zahrál slavný český hudebník Felix Slováček.

Důstojným závěrem oslavy byly státní hymny - česká a rakouská, zpívané dětmi a žáky škol Školského spolku Komenský, ke kterým se připojila většina přítomných hostů, a hymna Evropské unie.

3. dubna 2014

Rakouská knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla ve spolupráci s katedrou germanistiky Filozofické fakulty a rakouským Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a zahraniční věci otevřena Rakouská knihovna. Rakousko-česká společnost zároveň poskytla univerzitě příslušné knihy.


Slavnostní otevření knihovny se konalo 3. dubna 2014 za přítomnosti mnoha osobností, včetně prezidenta Rakousko-české společnosti Dr. Michaela Häupla, hejtmana Ústeckého kraje, rakouského velvyslance v Praze a rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

10. září 2013

Volba viceprezidenta

Na pravidelném zasedání valné hromady dne 10. září 2013 byl zvolen nový viceprezident Rakousko-české společnosti. Stal se jím poslanec zemského sněmu a městský radní Mag. Manfred Juraczka.

Bude tak následovat svého předchůdce, jímž byl bývalý poslanec zemského sněmu Johannes Prochaska, který po dlouhá léta působil jako viceprezident Rakousko-české společnosti.


28. června 2013

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Hlavním projektem uplynulých let byla rekonstrukce rodného domu spisovatele Charlese Sealsfielda v Popicích u Znojma. Rekonstrukce proběhla pod záštitou Rakousko-české společnosti.

K otevření domu došlo dne 28. června 2013 za přítomnosti prezidenta společnosti, Dr. Michaela Häupla, a dalších vážených osobností z obou zemí. Dům nyní funguje jako muzeum a místo pro shromažďování veřejnosti. 

2010

Vytvoření loga

V roce 2010 bylo vytvořeno logo společnosti, pod kterým je od této chvíle společnost povinna vystupovat na veřejnosti.

Logo tvoří velké zlaté písmeno "T" (jako česká = Tschechische), které má funkci stožáru pro rakouskou vlajku na levé straně a českou na straně pravé. Menší zlaté písmeno "G" (jako společnost = Gesellschaft), umístěno na úpatí vlajek působí jako spojovník obou zemí. A nakonec velké písmeno Ö (jako rakouská = Österreichisch), které obklopuje vše ostatní, představuje území, na kterém Rakousko-česká společnost působí.

21. října 2009

Volba prezidenta

Dne 21. října 2009 byl v průběhu valné hromady zvolen nový prezident Rakousko-české společnosti. Stal se jím Dr. Michael Häupl, starosta a hejtman Vídně.

Spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou se prohloubila, čehož je důkazem například intenzivnější spolupráce se Školským spolkem Komenský ve Vídni, se kterým byly organizovány výstavy a hudební vystoupení. Prohlubování vzájemných vztahů pomohlo i Velvyslanectví České republiky ve Vídni, se kterým byly pořádány společné koncerty.