Náš cíl

Naším hlavním cílem je výměna kontaktů mezi Rakouskem a Českou republikou, a to v oblastech hospodářství, kultury a cestovního ruchu.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

  • pořádání diskuzí a přednášek na nejrůznější témata  (společná historie, současná politická a hospodářská situace, příběhy ze života lidí, kteří ovlivnili dějiny, a mnoho dalších)
  • podpora vzájemných vztahů Čechů a Rakušanů prostřednictvím výměn delegací a přátelských setkání
  • podpora vybraných mimořádných kulturních akcí
  • pořádání tématických výletů pro naše členy a jejich doprovod po Rakousku i České republice

"... Poznat své sousedy, rozumět jim, komunikovat s nimi a najít společné cesty, to je to, co si dala Rakousko-česká společnost za úkol. ..."

Dr. Michael Häupl, prezident společnosti