2016

9. prosince 2016

Prezident naší společnosti, Dr. Michael Häupl,
vyznamenán medailí Josefa Hlávky

V pátek, 9. prosince 2016, převzal prezident naší společnosti, Dr. Michael Häupl, v historickém objektu sídla Senátu Parlamentu České republiky, v Rytířském sále Valdštejnského paláce, pamětní medaili Josefa Hlávky, kterou uděluje nejstarší česká nadace (založena roku 1904) významným osobnostem vědy a umění.

Pamětní madaili předal Häuplovi v přítomnosti zhruba stovky čestných hostů a akademické elity České republiky předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pan prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. "Tato medaile je výrazem vděku za veškerou pomoc a aktivitu, kterou vykonal pro zlepšení a udržení česko-rakouských vztahů," uvedl Pavlíček. Zásluhou našeho prezidenta je podle Pavlíčka například to, že český architekt druhé poloviny 19. století Hlávka má nyní pamětní desku také ve Vídni. "Toto úsilí bylo úspěšné díky účinné pomoci vídeňského starosty a zemského hejtmana Dr. Michaela Häupla, prezidenta Rakousko-české společnosti."

Hlávka je, mimo jiných významných budov, také autorem budovy vídeňské Státní opery.

Řečníci na slavnostním aktu připomněli význam Vídně v životě Hlávky. "Architekturu tam studoval a je autorem nádherné a obdivované budovy vídeňské Státní opery," zmínil přítomný místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek. 

Dle našeho prezidenta byl Hlávka skutečných Evropanem, který dokázal, že umění a lidskost se nemusí omezovat na jedinou zemi. Děkovnou řeč zakončil větou: "Jménem Vídeňanů bych měl děkovat já vám za to, co vše Hlávka udělal pro Vídeň jako město a pro česko-rakouské vztahy vůbec. Děkuji!"

7. září 2016

Nadační cena Centrope 2016

Ve vídeňské radnici se začátkem září 2016 konalo již po 10. předávání nadační ceny Centrope.

Tato cena je předávána za vynikající přeshraniční a národy spojující výkony v oblasti velkého regionu střední Evropy. Má přispět k zesílení a vývoji přeshraniční spolupráce mezi "Vienna Region" (Vídeň, Dolní Rakousko a Hradsko) a sousedními regiony Slovenska, Maďarska a Česka.

Cena Centrope se zrodila na základě iniciativy města Vídně a Raiffeisenbank Dolního Rakouska spolu se třemi velvyslanectvími těchto sousedních zemí. První cena Centrope byla předána roku 2007 a je dotována ročně částkou 10 000 EUR.

V roce 2016 byli nominováni následující výherci jednotlivých zemských kol:

  • za Rakousko: Ing. Alfred Kulhánek, který již 40 let organizuje mezinárodní Sokolské volejbalové turnaje družstev dorostu z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Dále i doprovodný program jako prohlídky Vídně (např. návštěva Prátru), ubytování a stravu pro četná družstva, nebo ubytování v rodinách vídeňských sokolských hráčů.
  • za Slovensko: Dr. Marián Remenius, který je 10 let ředitelem umělecké školy v Rajci (SK), která byla založena roku 1959. Organizuje mezinárodní hudební interpretační soutěže pro děti a mládež, které jsou známy pod názvem "Rajecká hudobná jar". Výherci pak mohou své interpretace prezentovat jak v Bratislavě, tak i v Praze anebo ve Vídni.
  • za Českou republiku: Jaromír Šlápota, který je již 25 let předsedou Československého ústavu zahraničního, založeného roku 1928. Tento spolek již dlouhá léta podporuje v rámci své činnosti Školský spolek Komenský ve Vídni, který se tak dostává k materiální podpoře pro provoz školy. Před 10 lety byl Šlápota také zvolen místopředsedou Školského spolku Komenský. Díky těmto dvěma čestným funkcím tak může využívat propojení činností ve prospěch školského spolku.
  • za Maďarsko: Dr. András Smuk, který je 8 let předsedou rakouského klubu "Europa", založeného roku 1964. Tento charitativní spolek vyplňoval na počátku přání podporovat sounáležitost mládeže, která zůstala po maďarské revoluci 1956 ve Vídni. Později měl spolek funkci duševní, kulturní a funkci historické sítě. Kromě kulturních výměn, díky kterým docházelo k stmelování národů, bylo doposud uskutečněno zhruba 950 skupinově specifikovaných akcí a kulturně-historických exkurzí. Mimo jiné bere spolek ohled na údržbu a šíření povědomí o totožnosti u mladé generace.

Letošnímu zasedání mezinárodně obsazené poroty nadační ceny Centrope předsedal generální tajemník Rakousko-české společnost, pan Ing. Michal Polak, který zastoupil dlouholetého předsedu poroty, pana Ing. Karla Hanzla.

Po prezentaci a projednání projektů došla porota při zasedání k jednoznačnému závěru. Nadační cenu Centrope 2016 získal vítěz maďarského kola, pan Dr. András Smuk.

Gratulujeme letošnímu výherci nadační ceny Centrope!

Cenu Centrope letos předával v přítomnosti mnoha čestných hostů z Rakouska i zahraničí prezident naší společnosti, starosta a hejtman Vídně Dr. Michael Häupl.

Školačky a školáci spolku Komenský dodali svým zpěvem v němčině i češtině celé události tu správnou "slavnostní notu", za což jim bylo poděkováno velkým potleskem. Důstojným zakončením byl pak maďarský umělecký kvartet.


Vyznamenání člena našeho představenstva, pana Ing. Karla Hanzla

Po předání ceny Centrope obdržel člen našeho představenstva, Ing. Karl Hanzl, z rukou starosty a hejtmana Vídně Dr. Michaela Häupla vyznamenání "Goldener Rathausmann". Tato cena mu byla udělena za mimořádnou a neúnavnou činnost v pozici předsedy ceny Centrope a zároveň za 25letou činnost pro Školský spolek Komenský (z toho 23 let v pozici starosty spolku).

Gratulujeme našemu členovi, panu Ing. Hanzlovi, k vyznamenání a přejeme mu nadále mnoho úspěchů v jeho činnosti v prospěch dětí školského spolku!


6. června 2016

Odhalení pamětní desky
c. k. vrchního stavebního rady Josefa Hlávky, Dr.h.c.

Dne 6. června 2016 byla v přítomnosti mnoha čestných osobností na počest českého architekta, stavebního mistra a c. k. vrchního stavebního rady Josefa Hlávky, Dr. h. c. slavnostně odhalena pamětní deska na vídeňské Ringstraße v blízkosti Státní opery.

Hlávka se narodil roku 1831 v malé české obci Přeštice nedaleko od Plzně. Pod jeho vedením byla vystavěna v letech 1861 až 1869 tehdejší Dvorní opera, a to podle základních plánů vídeňských architektů Augusta Sicarda z Sicardsburgu a Eduarda van der Nüll, který projektoval vnitřní dekoraci.

Pod jeho stavebním vedením vznikly mimo velkého množství obytných a podnikatelských staveb také podstatné veřejné stavby, projektované renomovanými architekty. Ty dnes můžeme obdivovat v Rakousku, Česku a dokonce i na Ukrajině. Mezi ně patří i dům na adrese Opernring 6 ve Vídni, kde je nyní umístěna Hlávkova pamětní deska.

Hlávka zemřel roku 1908 v Praze a byl pohřben v rodinné hrobce ve své rodné obci. Josef Hlávka zůstane obzvláště v Česku nezapomenutelným. Za jeho zásluhy o národní emancipaci má výbornou pověst; jeho osobností se zabývají mnohé sympozie, semináře a konference.´

Slavnostího aktu odhalení pamětní desky se zúčastnili kromě prezidenta společnosti, starosty a hejtmana Vídně Dr. Michaela Häupla také viceprezident Mag. Manfred Juraczka, bývalý viceprezident a nynější čestný člen Johannes Prochazka, ministr kultury vlády ČR Mgr. Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, předseda Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Dr.h.c., velvyslanec České republiky v Rakousku Dipl. Ing. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Německu Mgr. Tomáš Jan Podivínský a mnoho dalších významných hostů. Vyjímečným uměleckým zpestřením slavnosti bylo vystoupení souboru školáků a učitelů školského spolku Komenský, kterému poděkovalo všech zhruba 150 přítomných hostů potleskem.

Projekt odhalení pamětní desky byl uskutečněn pod iniciativou Rakousko-české společnosti za podpory Velvyslanectví České republiky ve Vídni, JE mimořádně zplnomocněného velvyslance Dipl. Ing. Jana Sechtera, Raiffeisen Versicherung AG a Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Rakousko-česká společnost také v úvodu zahájení slavnostního odhalení zorganizovala projížďku historickou tramvají pro členy Hlávkovy nadace, aby tak umožnila návštěvě poznat Vídeň z jiné perspektivy.


17. - 18. května 2016

Hostování vídeňského Volkstheater
v Moravském divadle v Olomouci

V krajském hlavním městě Olomouci se v květnu 2016 konal již 20. mezinárodní festival Divadelní Flora Olomouc.

Při příležitosti tohoto kulatého výročí podporovala Rakousko-česká společnost dvě speciální hostování vídeňského Volkstheater v Olomouci:

Představení "Sebeobviňování" od Petera Handke bylo v režii známého českého režiséra Dušana Davida Pařízka předvedeno v originálním znění (němčina s českými titulky) v podání herečky roku 2015 (ocenění magazínu Theater heute) Stefanií Reinsperger. V originálním znění mohli návštěvníci také vidět představení "Staří mistři" dle literárního mistrovského díla Thomase Bernharda, opět v režii Dušana Davida Pařízka. V hlavních rolích se představili Rainer Galke a Lukas Holzhausen.

Představení se konala v Olomouci v Moravském divadle, které bylo postaveno dle návrhu významného rakouského dvorního architekta Josefa Kornhäusla. Divadlo bylo otevřeno roku 1830. Tenkrát byl tento dům znám jako Olomoucká opera, kapelním mistrem zde byl dokonce i Gustav Mahler.  

15. května 2016

Vzpomínková akce na osvobození
koncentračního tábora Mauthausen

Letošní uspořádaná vzpomínková akce "Rakouského komité Mauthausenu" se věnovala tématu Mezinárodní solidarita.

Rakousko-česká společnost uctila památku českých obětí položením pamětních věnců k československého památníku, k pamětní desce profesorů brněnských univerzit a k pamětní desce Karla Hašlera, která se nachází v krematoriu. Karel Hašler byl českým písničkářem, hercem, textařem, skladatelem, spisovatelem, dramatikem a režisérem.

Jeho píseň Ta naše písnička česká se stala za doby okupace druhou národní hymnou. Jeho kritické texty neunikly pozornosti nacistické tajné policie gestapo, která Hašlera na podzim roku 1941 zatkla a bez soudního rozhodnutí poslala do koncentračního tábora Mauthausen. Mučením násilníky SS a onemocněním na úplavici zemřel 22. prosince 1941. 

8. dubna 2016

Spuštění webových stránek

Dne 8. dubna 2016 jsme představili naše webové stránky veřejnosti. Naším hlavním cílem bylo vytvořit přehlednou webovou prezentaci, kde náštěvník snadno najde základní informace o společnosti, dočte se o její historii, struktuře a o uskutečněných i plánovaných akcích.

Design stránek byl zvolen v barvách Rakouska, na jehož území společnost působí. Spolupráci s Českou republikou zobrazuje logo, které je použito jak v hlavičce, tak v patičce stránek. Stránky budou pravidelně aktualizovány, a tak se dozvíte, co se kdy událo, případně co se chystá.